Online Obsesyon / Takıntı Terapisi OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

Her birimiz stresli olduğumuz dönemlerde ya da travmalardan sonra zaman zaman anlamsız, ısrarcı ve takıntılı düşünceler yaşarız (İmzaladığımız bir belge, karakoldan çağrılma vs.). Ancak bu düşünceler sosyal hayatımızı, mesleğimizi okulumuzu ya da aile ilişkilerimizi etkiliyorsa bu duruma obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) diyoruz.

Bakteri, aids, sperm vb. bulaşması ile ilgili takıntılı düşünceler, ocağı, kapıyı ya da pencereyi bu düşünceler nedeniyle defalarca kontrol etmek, kilit kontrolü nedeniyle gidilecek yere geç kalma, sayı, simetri ile ilgili düşünceler,  küfür etme ya da ahlaksızlık edermiyim obsesyonları?, ya cinsel bölgeye bakarsam ? sevdiklerime zarar verirmiyim takıntıları? Birini ezmiş olabilirmiyim düşünceleri gibi,  saçma ancak ısrarcı bir biçimde gelen düşünceler sık başvuru aldığımız durumlardır. Kişi bu takıntı /obsesyonlardan kurtulmak için aşırı el yıkama, elbise ya da ev temizliği, kaçınma davranışları, belli isim, harf ya da sayıdan kaçınma, belli noktalara dokunma gibi davranışlarla (kompulsiyon) meşgul olmaya ve rahatlamaya çalışır.

Online obsesyon (OKB) terapisi:

Takıntı ya da obsesyonlarda (OKB) de ilaç tedavisi yaygın olarak kullanılmaktadır. İlacın etkisi kısıtlı ya da geçici olmakta ve bu nedenle bir çok danışanımız çaresizlik yaşamaktadır. Hafif ve orta şiddetli vakalar psikoterapiden en çok fayda gören vakalardır. Ağır ve psikotik özellikleri olan vakalarda ilaç desteği gerekmektedir.

Obsesyonlar/takıntılar; geçmiş deneyimlerimiz, bize yüklenmiş düşünce ve inançlar, kişilik özelliklerimiz, kültür ve yaşam tarzının bir sonucu olarak şekillenir. Bu nedenle terapide amaç kaynağı belirlemek ve buna yönelik stratejilerle bataklığı kurutmaktır. Örneğin temizlik takıntısının kökeninde, kişinin içinde bulunan (her insan gibi) korktuğu "pis ya da ahlaksızca" olarak düşündüğü kutuplar terapinin hedefini oluşturur.  Ayrıca kişiye sorumsuz öfkeli kontrolsüz yanları fark ettirilip ihtiyacına uygun bunları kullanmasıyla ilgili çalışmalar yaptırıldığında kontrol etme, simetri vb. takıntılarında azalma beklenir. Cinsellikle ilgili doğal dürtülerin aşırı yargılanmasının obsesyonlara nasıl dönüştüğü fark ettirilir.