Boşanma Danışmanlığı Nedir? 

Boşanma danışmanlığı boşanma kararını vermiş çiftlerin sağlıklı sorunsuz bir şekilde ayrılmalarına yardımcı olmayı hedefler. Bu yazıda işin hukuki boyutuna girmeden psikolojik boyutu anlatılmıştır. Bir genelleme yapacak olursak boşanma süreci yardım alınmadığında özellikle çocuklar için önemli riskler içerebilir. Hoyratça bazı duygularla yüzleşmeden, öfkeli ve intikamla dolu boşanmalar oldukça sık gözlenmektedir. Ülkemizde boşanma halen yeni bir kavram olduğundan çevrede akıl verebilecek ya da model alınabilecek boşanmalara az rastlanır.

Sorunlu ve danışma alınmayan boşanmalarda maddi manevi kayıplara ek olarak çocuklarda güvensizlik, kişilik sorunları, riskli davranışlar, sağlıksız karşı cins ilişkilerine sık rastlanır. Belli başlı prensiplere uyulduğunda bu sorunlara en az ya da hiç rastlanmayabilir.

Boşanma danışmanı nasıl yardımcı olur?

  • Çiftler arasında sağlıklı boşanmaya zemin hazırlanır ve bu konuda iletişim sağlanır.

  • Çiftlere iyi boşanma kavramı ve avantajları anlatılır.

  • Boşanma nedenleri ve süreç analizi yapılır

  • Altyapı gözden geçirilir (Aile desteği, maddi durum, çocuğun eğitimi, yaşanacak iller vs).

  • Boşanma aşamasında çocuğun ruhsal durumu yapılması gerekenler ve bağlar değerlendirilir. (kimle kalmalı, görüşme süreci, sürecin çocuğa anlatımı,  akraba ilişkileri vs)

  • Boşanmanın yas süreci hem çiftte hem de çocukta analiz edilir.

  • "İki çekirdekli boşanmış aile" kavramı hakkında bilgi verilir.

  • Eğer çocuk varsa boşanmanın ömür boyu sürecek ve belli "virajları" olan evlilik benzeri bir kurum olduğu öğretilir(yeniden evlenme, ayrı çocukların buluşması, üvey annelik vs).

Tekrar edelim "iyi bir boşanmayla duygusal, fiziksel, maddi ve en önemlisi çocukla ilgili hasarlar en alt düzeye indirilir." İyi bir boşanma birkaç seanslık danışmanlıkla çok büyük oranda sağlanabilir.