Düşünceyi Durdurma (Mindfulness)

"Düşünceden kurtulmak", "ana odaklanabilmek, mindfulness".

İnsan varoluşu; zihin, beden, duygu ve maneviyattan oluşur. Birbirini tamamlayıp dengeli bir biçimde kullanılması tasarlanan bu 4 sistem içgüdüler, anlam katma ve bağlanma gibi etkenlerin etkisiyle “ben diyebilmek” ve “aynılık hissi” yaşatmak adına ego oluşturma eğilimindedir. Bu eğilim nedeniyle sürekli ve gereksiz düşünerek, kendilik sandığı egoyu korumaya çalışırken haddini aşar ve bedeni, duyguları farkedemez hale gelir ve maneviyattan (maneviyatla kastettiğim egodan daha fazlası olduğunu göremez) uzaklaşır. Zihin, yapay oluşmuş egoyu  korumak ve beslemek adına başarı, güç, gurur, hırs ve benzeri kavramlara odaklanır ve hep bu konularla ilgili üşüşendüşünceler nedeniyle kişi giderek tıkalı ve hasta bir varlık haline gelir. (güç başarı, sevdiklerine aşırı odaklanma)

Düşünceler ve an arasında yaşanan savaş bir çok sıkıntının stresin ve ruhsal hastalığın kaynağıdır. İçinde bulunulan anda hiçbir sorun yok iken binlerce negatif düşünce ve egoyla ilgili olasılık hesaplama takıntıları nedeniyle mutsuz bir yaşam sürdürür çoğu insan.

Buradan hareketle bir çok uzman mutlu bir yaşam için, düşünceden sıyrılma, negatif düşünceleri durdurma ve pozitif iyi hissettiren düşüncelere odaklanmanın önemini vurgulamaktadır. Kişi anda kalma becerisi kazandığında zaten en doğru ve en gerekli düşünceler gerektiği kadar ortaya çıkarlar.

Kişisel meslek hayatımda hem geştalt terapi hemde mindfulness benzeri tekniklerin, stresle mücadelede, anksiyete , panik, fobiler, takıntılar ve ilişki sorunlarında diğer uzun ve zahmetli terapilere oranla daha çabuk ve kolayca , işe yaradığını söyleyebilirim.

Düşünce den kurtulma çalışmalarında neler çalışıyoruz.

1-Ego farkındalığı ve egoyu eğitmek,

2-Gereksiz düşünce kaynağı olan kutupları zemine katmak (nötrleştirmek).

3-Yarışan ihtiyaç ve yarım kalmış işlerle ilgili düşünceleri farketmek.

4-Mindfulness la duyulara odaklanma ve anda kalma çalışması

5-4 Kanal farkındalığı

Mindfulness nedir?; merakla, yargılamadan, şevkatle,  “ana” ya da “olana odaklanmak” ya da “olanı  kabullenmek” olarak özetlenebilir. Uzak doğu felsefe ve pratiğinin batı psikolojisine bir hediyesi olan mindfulness; Dr. Jon Kabat-Zin tarafından batı tıbbında 1980li yıllarda kullanılmaya başlandı.

Kullanım alanları: Kronik yorgunluk, stres, anksiyete, depresyon, kanser gibi kronik hastalıklarda ve ağrı tedavisinde, tansiyon, şeker düzenlemesinde ve vücut direncinin arttırılmasında oldukça etkin olarak kullanılabilmektedir.

Mindfulness nasıl işe yarar?; olana , ana ve duyulara odaklandığında, gereksiz endişe ve düşüncelerden kurtulan insan, gevşer ve en doğru tepkileri verir. Düşünceler durumu kötüleştirmediğinden her tür sıkıntı ya da acı kısa sürede atlatılabilir. Özellikle anksiyete bozukluklarında ve sürekli negatif düşünenlerde etkili bir yöntemdir.